Empresa

BEUTER-BLASCO disposa dels següents equips per a la caracterització in situ del terreny:

- Equip pressio-dilatomètric PRD de 3 radis, integrat en furgoneta. Determina in situ la pressió-deformació del subsòl, amb l’obtenció directe dels paràmetres pressió de fluència, pressió límit, mòdul pressiomètric i mòdul de tall.

Característiques Equip PRD56.2.3.250:       

- Martell d’Schmidt - Escleròmetre / Penetròmetre manual. Determinen la duresa de la roca / sòl.

- Programes informàtics especialitzats d’enginyeria geològico-geotècnica: Geostru Software Engineering, Geotechnics, Geology, Hidrology pel tractament de dades: Stratigrapher; Loadcap (fonamentacions superficials); Slope (càlcul d’estabilitat de talussos); QSIM, RockPlane i GeoRock 2D-3D (caigudes de blocs) MP (Pilots); MDC (murs); Georock i Georock 3D (caigudes de blocs); Trispace (Elaboració de superfícies).

- 2 equips autònoms (sonda - multímetre) per a la determinació del nivell freàtic (100 i 200 m) i mesura dels paràmetres químics pH, temperatura i conductivitat.