Empresa

BEUTER-BLASCO, Consultoria Geològica, S.L.P., amb el convenciment de què la geologia aplicada serveixi com a ajuda als nuclis poblacionals més desfavorits, col·labora amb l’O.N.G. GEÒLEGS DEL MÓN. Aquesta entitat participa en projectes d’ordenació territorial, de recerca i abastament d’aigua potable en poblacions amb greus problemes de sequera i realitza estudis de prevenció i mitigació de riscs geològics en les zones d’alta perillositat geològica i elevada vulnerabilitat.

BEUTER-BLASCO, Consultoria Geològica, S.L.P., és membre i vocal de L’ACEGAC (Associació de Consultors i Empreses de Geologia Aplicada de Catalunya).