SÓM
GEÒLEGS
CONSULTORS

BEUTER-BLASCO, Consultoria Geològica és una empresa amb més de 12 anys d'experiència, centrada en serveis de consultoria i assistència tècnica geològica oferint Qualitat, Experiència i Proximitat.

Desenvolupament d'estudis, projectes i assistències tècniques d'obra referents a la geologia aplicada, a partir d'una bona Planificació, Execució i Interpretació.

Els serveis que oferim estan dirigits a l'Administració Pública i al sector privat i tenen relació directa amb l'Ordenació del Territori, Urbanisme, Obra Pública, Edificació, Patrimoni Natural i Cartografia.

PROJECTES DESTACATS