Projectes
destacats
Desdoblament C-25 Eix Transversal (Gurb - Caldes de Malavella)

BEUTER-BLASCO, Consultoria Geològica, s.l.p., durant els darrers anys (2010-2013), ha format part de la Unitat d’Avaluació i Supervisió de Projecte i Obra (UASPO), integrada per Ineco i Euroestudios, del Desdoblament de l’Eix Transversal C-25 entre Vic i Girona (trams 7, 8 i 9 compresos entre les localitats de Gurb i Caldes de Malavella), obra recentment inaugurada en la seva totalitat i que ha estat l’actuació més important desenvolupada pel Govern de la Generalitat a la xarxa viària catalana.

Concretament, BEUTER-BLASCO ha estat l’encarregada de la supervisió geotècnica dels Túnels de la UASPO en obra (7 túnels en mina i 4 túnels artificials), des de l’inici de l’excavació fins a la posada en servei.

PROJECTES DESTACATS