Medi
natural

BEUTER-BLASCO, Consultoria Geològica, S.L.P. realitza estudis ambientals i hidrogeològics amb l’objectiu d’avaluar la possibilitat d’afecció del medi natural derivada de l’activitat antròpica.

Posa al servei del client l’experiència acumulada en els camps de l’hidrogeologia i el medi ambient (cartografia hidrogeològica, assaigs de permeabilitat i bombament, instal·lació i control de nivells piezomètrics, etc.).