Medi
natural
 • Realització del Projecte Executiu de rebliment de terres per a l'Ordenació del Parc de la Clota. Districte Horta-Guinardó, Barcelona. Seguiment i control de qualitat posterior, en la fase d'execució de les obres.

 • Fulls de Girona i la Bisbal de l'Empordà. Mapa Hidrològic de Catalunya MHC de l'Institut Geològic de Catalunya a escala 1:25.000. Desenvolupament dels treballs hidrogeològics de camp i gabinet.

 • Alternatives de drenatge de la carretera de Miramar, Montjuïc (Barcelona). Estudi geològic-hidrogeològic.

 • Túnels de Bracons i Maials. Revisió i actualització de dades hidrogeològiques i avaluació de les filtracions a l'interior del túnel (en volta i solera), per a l'estudi d'afeccions hidrogeològiques durant les obres de construcció dels túnels.

 • Recuperació del tram del riu Anoia entre les poblacions d'Igualada i Santa Margarida de Montbui, Anoia. Estudi geològic pel Projecte executiu.

 • Ampliació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la població de Terrassa. Supervisió d'assaigs de bombeig en la campanya geotècnica de camp.

 • Jardins de Mossèn Costa i Llobera de Montjuïc, Barcelona. Realització d'assaigs de permeabilitat tipus Lefranc en la campanya geotècnica per a l'estudi geològic.

 • Ampliació de la Presa de Yesa (Navarra). Realització de nombrosos assaigs de permeabilitat tipus Lugeon.

 • Transvasament del riu Jucar-Vinalopó, València. Realització de nombrosos assaigs de permeabilitat tipus Lugeon.

 • Suport en l'Estudi hidrogeològic de la cubeta d'Andorra: Assistència en la recopilació de dades de camp (assaigs de bombeig) i gabinet, per a l'elaboració d'un model hidrogeològic de la Cubeta d'Andorra.

 • Nota tècnica relativa al càlcul del coeficient de permeabilitat del sòl d'un pàrquing a Granollers.

 • Enllaç de Vilafranca Sud, Autopista AP7, La Jonquera-Salou (Barcelona) Estudi de contaminació de sòls en el projecte de remodelació de l'enllaç.

 • Pla Especial de l'indret de Peguera. Fígols, Berguedà, Barcelona. Estudi dels recursos geològics i hidrogeològics, per a la implantació d'un complex hoteler sostenible.

 • Abocador de Can Martorell (Pineda de Mar, Barcelona). Estudi geològic-geotècnic pel control del grau de compactació, estabilitat i afectació al medi natural.

 • Abocador de l'empresa UCAR a Navarra. Informe geològic per a l'estudi d'impacte ambiental, enfront a una possible infiltració de lixiviats.

 • Verificació ambiental de diverses pedreres de Catalunya. Supervisió geològica.

 • Inspeccions oficials d'aigües residuals, per a l'Agència Catalana de l'Aigua, a empreses, indústries i camps de golf de les províncies de Barcelona i Tarragona.

Punt de control piezomètric (Les Gavarres)
Mapa Hidrogeològic Girona 25M
Abocador Can Martorell (Parc del Montnegre)
Puente Natural (Maestrazgo, Teruel)
Moll Prat (Port de Barcelona)