Nota
legal

1. Informació relativa al compliment del article 10 LSSICE

Titular de la web: BEUTER-BLASCO, Consultoria, Geològica, S.L.P.
Adreça: Av. Mare de Déu de Montserrat, 44 Local, Granollers amb NIF B64854045
Telèfon: 93 879 51 22 E-mail: beuter-blasco@beuter-blasco.com

 

2 . Propietat Intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts

· Queda prohibit qualsevol ús de tots les continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny i codi font, sense la autorització expressa dels seus titulars. qualsevol ús no permès serà degudament perseguit per els legítims propietaris.
· BEUTER-BLASCO, Consultoria, Geològica, S.L.P. manté aquesta pàgina web per a la seva informació i comunicació. Únicament pot baixar-se el material que apareix en la pàgina web per l’ús personal i no comercial, sempre que respecti tots els drets d’autor, de marques i altres drets de la propietat.
· El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta, segons el que estableix l’article 17 de la LSSICE.3. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les condicions presents d’ús resten subjectes a lo establert en las lleis espanyoles, per qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.


© BEUTER-BLASCO, Consultoria, Geològica, S.L.P. 2008