Geotècnia

BEUTER-BLASCO, Consultoria Geològica, S.L.P. ofereix serveis d’enginyeria del terreny com ara la redacció d’estudis geotècnics i geofísics, d’estabilitat de talussos, de fonamentacionscontrol en obres i assistència geotècnica en general, tant en edificació com en obra civil i industrial.